SANSKRIT SHEMUSHI PART 2 CLASS 10

SANSKRIT SHEMUSHI PART 2 CLASS 10 INDEX

1.प्रथम: पाठ:शुचिपर्यावरणम्
2.द्वितीय: पाठ:बुद्धिर्बलवती सदा
3.तृतीय: पाठ:व्यायामः सर्वदा पथ्यः
4.चतुर्थ: पाठ:शिशुलालनम्
5.पञ्चम: पाठ:जननी तुल्यवत्सला
6.षष्ठः पाठःसुभाषितानि
7.सप्तमः पाठःसौहार्द प्रकृतेः शोभा
8.अष्टम: पाठःविचित्र: साक्षी
9.नवम: पाठःसूक्तयः
10.दशम: पाठःभूकम्पविभीषिका
11.एकादश: पाठःप्राणेभ्योऽपि प्रिय: सुहृद्
12.द्वादश: पाठःअन्योक्तय:

NCERT BOOK SOLUTIONS

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 6

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 7

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 8

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 9

NCERT SANSKRIT SOLUTION CLASS 10

https://www.youtube.com/channel/UCszz61PiBYCL-V4CbHTm1Ew/featured

https://www.instagram.com/studywithsusanskrita/

error: Content is protected !!